35 Tài Liệu Nghiên Cứu Về Truyền Thông – Thương Hiệu – Viral

Giá chưa có VAT:
Nhà sản xuất:DevNET
Mã sản phẩm: TaiLieu
Số lượng: 98

Tổng quan

Xây dựng thương hiệu ngày nay đã trở thành một yếu tố quan trọng bậc nhất để thành công trong kinh doanh. Dù rằng công việc kinh daonh của bạn đang là sản xuất hay dịch vụ, bạn đang làm việc cho một tập đoàn lớn hay đơn giản là điều hành một công ...

Xây dựng thương hiệu ngày nay đã trở thành một yếu tố quan trọng bậc nhất để thành công trong kinh doanh. Dù rằng công việc kinh daonh của bạn đang là sản xuất hay dịch vụ, bạn đang làm việc cho một tập đoàn lớn hay đơn giản là điều hành một công ty nhỏ, thì thương hiệu luôn là yếu tốt đầu tiên chi phối sự thành công hay thất bại. Vì vậy, hiện nay thành công trong xây dựng thương hiệu chính là thành công trong kinh doanh

Hiêu được điều đó, chúng tôi xin gửi tặng bạn bộ tài liệu do chúng tôi sưu tầm và tổng hợp gồm 35 phần khác nhau về nghiên cứu truyền thông – thương hiệu –viral. Chúc bạn sở hữu được tri thức mà bản thân mong muốn thông qua bộ tài liệu này.

Viết đánh giá

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng/viết ý kiến