Bài Test IQ, EQ

Bài Test IQ, EQ

Giá chưa có VAT:
Nhà sản xuất:DevNET
Mã sản phẩm: Test
Số lượng: 100

Tổng quan

Bạn đã bao giờ được nghe tới người có bộ óc thiên tài như Albert Einstein, Isaac Newton, hay Galileo Galilei, hay Thomas Edison... Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi mình rằng tại sao họ lại được cả thế giới công nhận là người thiên tài và có bộ óc thi...

Bạn đã bao giờ được nghe tới người có bộ óc thiên tài như Albert Einstein, Isaac Newton, hay Galileo Galilei, hay Thomas Edison... Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi mình rằng tại sao họ lại được cả thế giới công nhận là người thiên tài và có bộ óc thiên tài lần nào chưa. Tất cả những điều này đều có thể giải thích trọn vẹn trong hai chữ “IQ”, chính test IQ sẽ giúp chúng ta biết được người nào có bộ óc thiên tài. Những bài kiểm tra IQ Test luôn là một cách tốt nhất để tìm kiếm những con người thiên tài.

Tài liệu này chứa một số bài test IQ do chúng tôi sưu tầm, hy vọng sẽ giúp bạn hiểu hơn về IQ


Viết đánh giá

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng/viết ý kiến