Tài Liệu BCS - KPI

Giá chưa có VAT:
Nhà sản xuất:DevNET
Mã sản phẩm: Tailieu
Số lượng: 97

Tổng quan

Trong thời đại toàn cầu hoá và môi trường kinh doanh cạnh tranh gia tăng như hiện nay,việc đo lường sự hoàn thành (performance) trong doanh nghiệp ngày càng trở nên quantrọng hơn đối với sự thành bại của công ty. Nhiều phương pháp và kỹ thuật đo lườn...

Trong thời đại toàn cầu hoá và môi trường kinh doanh cạnh tranh gia tăng như hiện nay,
việc đo lường sự hoàn thành (performance) trong doanh nghiệp ngày càng trở nên quan
trọng hơn đối với sự thành bại của công ty.
Nhiều phương pháp và kỹ thuật đo lường đã được ra đời và đã được sử dụng tới ngày nay để sự hoàn thành của doanh nghiệp.
Trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, các doanh nghiệp phải tạo ra các giá trị tương lai thông qua đầu tư về khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, phương thức hoạt động, kỹ thuật và sự đổi mới. Sự
không tương xứng giữa hệ thống đo lường thông qua các chỉ tiêu là bước khởi đầu các cho các bộ tiêu chuẩn đánh giá ra đời.
Bộ tài liệu giúp bạn có thông tin
+ Thang điểm BSC, cách ứng dụng
+ Các chỉ tiêu, cách đánh giá KPI

Viết đánh giá

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng/viết ý kiến