Tài Liệu Quản Trị Doanh Nghiệp Phân Tích Công Việc

Tài Liệu Quản Trị Doanh Nghiệp Phân Tích Công Việc

Giá chưa có VAT:
Nhà sản xuất:DevNET
Mã sản phẩm: Tailieu
Số lượng: 98

Tổng quan

Bộ tài liệu bao gồm: + Phân tích công việc + Mô tả công việcPhân tích công việc là công việc đầu tiên cần phải biết của mọi nhà quản trị nhân sự. Phân tích công việc mở đầu cho vấn đề tuyển dụng nhân viên, là cơ sở cho việc bố t...

Bộ tài liệu bao gồm:

+ Phân tích công việc

+ Mô tả công việc

  • Phân tích công việc là công việc đầu tiên cần phải biết của mọi nhà quản trị nhân sự.
  • Phân tích công việc mở đầu cho vấn đề tuyển dụng nhân viên, là cơ sở cho việc bố trí nhân viên phù hợp.
  • Một nhà quản trị không thể tuyển chọn đúng nhân viên, đặt đúng người vào đúng việc nếu không biết mô tả và phân tích công việc.

Sở hữu tài liệu này bạn sẽ học được cách hướng dẫn giải thích cách thức xác định một cách chi tiết các chức năng nhiệm vụ chủ yếu của công việc và cách thức xác định nên tuyển chọn hay bố trí những người như thế nào để thực hiện công việc tốt nhất.


Viết đánh giá

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng/viết ý kiến