Tài Liệu Quản Trị Doanh Nghiệp Đào Tạo

Giá chưa có VAT:
Nhà sản xuất:DevNET
Mã sản phẩm: TaiLieu
Số lượng: 96

Tổng quan

Bộ tài liệu bao gồm:-Hướng dẫn lập quy trình tác nghiệp chuẩn (SOP)-Hệ thốn các cơ sở đào tạo nghề trong cả nước-Tài liệu hướng dẫn tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàng.-… Quản trị công ty trong doanh nghiệp nhà nước...

Bộ tài liệu bao gồm:

-Hướng dẫn lập quy trình tác nghiệp chuẩn (SOP)

-Hệ thốn các cơ sở đào tạo nghề trong cả nước

-Tài liệu hướng dẫn tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàng.

-…

Quản trị công ty trong doanh nghiệp nhà nước là một thách thức lớn ở nhiều nền kinh tế. Cho tới nay chưa có một chuẩn mực quốc tế nào giúp các Chính phủ đánh giá và cải thiện cách thức thực hiện quyền sở hữu trong doanh nghiệp nhà nước, mặc dù các doanh nghiệp này thường giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Hy vọng thông qua bộ tài liệu này, các nhà quản lý doanh nghiệp hay những bạn có ý định khởi nghiệp sẽ có được cái nhìn tổng quan về Quản trị doanh nghiệp.

Viết đánh giá

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng/viết ý kiến