ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH
1.1  Phạm vi áp dụng:
A/ Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:
1. Mua Sản Phẩm bán trên ClickAff. 
2. Được tư vấn và hướng dẫn sử dụng sử phần mềm và dịch vụ.
B/ Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này (sau đây gọi là "Khách Hàng") bao gồm:
1. Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên ClickAff.net.
2. Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
1.2 Cách hình thành hợp đồng:
Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên ClickAff đã được kiểm chứng rõ nguồn gốc và Quan hệ hợp đồng với Khách Hàng chỉ hình thành và có hiệu lực từ thời điểm đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là "Đơn Đặt Hàng") được chấp nhận dưới một trong các hình thức sau: 
(i) Một thông báo bằng văn bản gửi tới địa chỉ email mà Khách Hàng đã cung cấp cho ClickAff.
(ii) Một tin nhắn từ CLICKAFF ClickAff tới Khách Hàng xác nhận Đơn Đặt Hàng đã được xử lý thành công.
Việc Khách Hàng hủy Đơn Đặt Hàng (nếu có) phải được thực hiện phù hợp với quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên ClickAff.
Đơn Đặt Hàng có thể bị hủy một phần hoặc toàn bộ theo xác nhận của Khách Hàng với Trung tâm CSKH. ClickAff có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên ClickAff.
Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên CLICKAFF.
Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng ClickAff có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“CTKM”), bao gồm nhưng không giới hạn ở:
(i) Giới hạn về số lượng Sản Phẩm tối đa trong mỗi CTKM mà một Khách Hàng được mua
(ii) Giới hạn về mục đích mua
Sản Phẩm, theo đó Sản Phẩm mua trong các CTKM chỉ được sử dụng để tiêu dùng, không được kinh doanh, mua đi bán lại, hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào; (iii) các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM.
Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM sau đây gọi là Chính sách khuyến mại.
Vì vậy, ClickAff có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Đặt Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mại mà không cần thông báo đến Khách Hàng.
Để làm rõ, Đơn Đặt Hàng vi phạm Chính Sách Khuyến Mại là Đơn Đặt Hàng do một hoặc một nhóm Khách Hàng có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên ClickAff để đặt mua Sản Phẩm có áp dụng CTKM. ClickAff sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Đặt Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không.
ClickAff có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng trong một số trường hợp khác theo quyết định của ClickAff mà không cần thông báo đến Khách Hàng.
1.3  Giá cả và thanh toán:
Giá của Sản Phẩm là hàng hóa trên ClickAff chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Giá của Sản Phẩm là dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng như thông tin mô tả cụ thể trên trang giới thiệu cung cấp dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ.
Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách giao hàng đăng tải trên ClickAff.
Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Chính sách thanh toán đăng tải trên ClickAff trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh toán” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là
(i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng
(ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.
ClickAff có quyền từ chối chấp nhận cho Khách Hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng trong một số trường hợp theo quyết định của ClickAff.
Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý:
Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại cửa sổ liên kết từ ClickAff chuyển đến.
Sử dụng và bảo quản thẻ (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…) và thông tin tài khoản/thông tin thẻ cẩn thận.
Không cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ để mua hàng tại ClickAff. Ngay khi phát hiện giao dịch phát sinh bất thường nào tại ClickAff, Khách Hàng cần liên hệ ngay với trung tâm chăm sóc Khách Hàng của ClickAff (sau đây gọi là "Trung Tâm CSKH" để được xử lý kịp thời.
Trong mọi trường hợp, với thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế, Khách Hàng vui lòng không để lộ số CVV/CVC/CSC (là mã số bảo mật, bộ ba kí tự số được in ở mặt sau của thẻ) để bảo mật thông tin thẻ.
1.4  Giao nhận sản phẩm – chuyển giao công nghệ:
Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng vào thời gian quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên ClickAff hoặc vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng với điều kiện thời gian giao hàng này phải phù hợp với Chính sách giao hàng đó.
Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận Sản Phẩm thì Khách Hàng phải gọi điện thông báo lại cho Trung Tâm CSKH tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm cũng như địa chỉ nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định tại Điều 4.1 này được gọi chung là “Người Nhận Hàng”.
Trong một số trường hợp, khi được ClickAff yêu cầu, Người Nhận Hàng phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận hàng.
Người Nhận Hàng phải kiểm tra Sản Phẩm và ký vào Phiếu giao hàng khi nhận Sản Phẩm.
Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Phiếu giao hàng.
Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có).
1.5  Đổi, trả sản phẩm:
Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên ClickAff .
1.6  Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại:
Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm … Khách Hàng có thể liên hệ với Trung Tâm CSKH theo số hoặc email:  cskh@clickaff.net. Khi liên hệ với Trung Tâm CSKH, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Đặt Hàng ghi trong email hoặc tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng mà ClickAff gửi cho Khách Hàng. Trung Tâm CSKH sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất. Khi có nhu cầu bảo hành hàng hóa, Khách Hàng có thể tham khảo và tìm hiểu các quy định của Chính sách bảo hành đăng tải trên ClickAff.
1.7 Chính sách cộng tác viên:
Cộng tác viên:
- Hoa hồng >= 20% khi có khách hàng mua hàng ( PPS: Pay Per Sale).
- Cookie trong 60 ngày. Khi ai đó vào  BetaClickAff qua link giới thiệu của bạn, nếu họ mua bất cứ sản phẩm nào trong vòng 60 ngày thì bạn vẫn được chia hoa hồng.
- Tính theo lastclick, nếu có nhiều người cùng giới thiệu 1 khách hàng, thì người giới thiệu cuối cùng sẽ được hưởng hoa hồng.
- Thanh toán ngày 15 hàng tháng, hạn mức thanh toán: 1.000.000đ. Nếu thu nhập của bạn chưa đạt mức thanh toán tối thiểu sẽ được cộng dồn sang tháng tiếp theo.
- Kênh nhận tiền hoa hồng: Paypal, Onepay,
Vendor: 
- Được hưởng 10% từ Affiliate dưới quyền.
- Hưởng hoa hồng như Affiliate nếu bán được sản phẩm.